1567
«Clavilla» i «volandera» de l’arada xica
(39. Santa Eulàlia de Riuprimer)