1568
«Orelleres per a calçar cacau» i «xaruga»
(154. Castelló de la Plana)