1577
Informador amb «xurriaques»
(39. Santa Eulàlia de Riuprimer)