1578
Manera com el pastor agafa les «xurriaques» quan va de camí
(39. Santa Eulàlia de Riuprimer)