158
«Cort» amb «establa», a sota, i «menjadora» ‘rastell’, a dalt
(50. Cànoves)