159
«Corral» amb «pessebre», a sota, i «pallissa», al pis superior
(137. Bellmunt de Mesquí)