16
Informador Pere Manyŕ i Puei
(128. Vilalba dels Arcs)