1636
«Carro» i «aparells»: «serretó» (1), «forcasset» (2), «collera» (3), «corretjot» (4), «coixí» (5), «selló» (6), «ramalillos» (7), «alitranques» (8), «aixaderos» (9), «tirants» (10), «barriguera» (11), «barriguera de tirants» (12), «francalet» (13), «anelles» (14), «travessanya» (15), «mosso» (16), «sorra» (17), «barra» (18) i «telera» (19)
(168. L’Alcúdia de Carlet)