1658
«Bast», amb «rabasta», «corbelló» i «cingla»
(61. Cervelló)