1690
Mula amb «sàrria» i «carrejadors»
(137. Bellmunt de Mesquí)