1692
Animal amb «sàrria» (1), «antoixos» (2) i «serretó» (3)
(168. L’Alcúdia de Carlet)