1694
Animal amb «sŕrria» i «forcat»
(175. Benigŕnim)