1695
Burra amb «sŕrria»
(177. La Font de la Figuera)