1698
Animal amb «sŕrria» i «forcat»
(181. Muro del Comtat)