17
Informador Antoni Rafel Xibelli i Pei
(128. Vilalba dels Arcs)