1701
Matxo amb «sàrria» carregada de fems
(185. Torremançanes)