1779
«Portadora» amb «cornaleres»
(139. Aiguaviva de Bergantes)