1797
«Cuba» amb «portella»
(137. Bellmunt de Mesquí)