1803
«Banc d’arreplegar olives»
(177. La Font de la Figuera)