1843
«Fus de filar»; il. de Joaquim Rafel
(89. Senet de Barravés)