1860
Aliurant amb l’«aliurador»
(89. Senet de Barravés)