1863
Aspis per a fer «madeixes»
(152. Atzeneta del Maestrat)