1868
«Molí de farina» amb «tremuja» (1), «baterell» (2), «riscla» (3) i «farinera» (4)
(16. Maçanet de Cabrenys)