188
«Abeurador» i edifici del «safareig»
(148. Sant Mateu del Maestrat)