1911
«Cabasset» d’anar al forn (1), «granereta» (2) i «raspeta» o «rasqueta» (3), amb les inicials de Nativitat Centelles
(152. Atzeneta del Maestrat)