1938
«Figuera de pic» amb «figues de pic»
(84. Eivissa [Sant Vicent])