1947
«Pastor» amb la «rabera»
(152. Atzeneta del Maestrat)