1989
«Esquelles» (1) i «trucs» (2)
(89. Senet de Barravés)