2066
«Talladora», feta d’una baioneta de la Guerra de Cuba, i «paleta» per a tallar
(177. La Font de la Figuera)