207
«Pallera»; d’esquerra a dreta: «forca triença», «grives espesses», «forca manera», «erer», «pala» i «griva clara»
(140. Roquetes)