2077
«Parany» per a caçar conills i guineus
(21. Planoles )