2137
«Serra» i «burro de tallar llenya»
(18. Vilallonga de Ter )