2140
«Serrutxo» i «serra de bastiment»
(149. Vilafranca del Maestrat )