2168
«Trebinelles» (1, 2) i «tribes» (3, 4)
(30. Les Llosses )