2179
«Ferrer» (1), «encrusa» (2), «passadora» (3), «tallantó» (4), «mall» (5) i «piló» (6)
(117. Arbeca )