2182
«Enclua» i, al fons, «fornal»
(80. Llucmajor [Campos] )