2185
«Gàbia de ferrar vaques»
(21. Planoles [Toses] )