2187
Ferrant el matxo amb el «botavant»
(45. Moiŕ )