2251
«Flonc», «trisses» i «batafions»; il. de Joaquim Rafel
(155. Borriana)