226
Vista parcial del poble amb «tellats» i, al fons, «pallisses» i «eres»
(139. Aiguaviva de Bergantes)