228
«Pallisses» i «era»
(152. Atzeneta del Maestrat)