238
«Palanganer»
(132. La Codonyera [La Canyada de Beric])