24
Vestit de dona, amb «mocador petit» (1) i «faldetes» (2)
(80. Llucmajor)