25
Vestit de dona, amb «mocador de pes cap» (1) i «mocador d’abric» (2)
(80. Llucmajor)