26
Vestit tradicional de pagesa; il. extreta de Materials, VI, 1996
(80. Llucmajor)