266
«Cuina», amb «aumolls» i «graelles» penjats al costat del «foc»
(104. Isona)