269
«Llar» amb «campana» i, a l’esquerra, «escon» o «banc escon»
(45. Moià)