272
«Llar» amb «baraneta» ‘relleix de la llar’, a la part superior, i «cadira»
(160. Casinos)