285
«Picassa de quadrejar», «picassa», «picassó» i «picassó per a treballar l’arada de fust»
(13. Ceret)