29
Vestit de pagčs i de pagesa
(83. Sant Josep de sa Talaia)